วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โปรดช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น...คุณช่วยได้


โปรดช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น...คุณช่วยได้ ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี นพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บริจาคผ่านบัญขี สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขบัญชี 105-217137-4 หรือ โทร. 029292222 หรือ 029292301- 3 *ขอขอบพระคุณ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำหรับการดำเนินการจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์และระดมทุน ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ของโครงการบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ#บริจาค #จิตอาสา #บำเพ็ญประโยชน์ #เลี้ยงอาหาร #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉฺิน #สมาคส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

ชีวิตใหม่

  ชีวิตใหม่ Based on true story by บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เรื่อง : ผู้หญิงในบ้านพักฉุกเฉิน , ผู้เขียน : จิตรา นวลละออง...