วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้หญิง/เด็กผู้หญิงถูกฆ่าโดยคู่รัก/คู่ชีวิต/คนในครอบครัว มากที่สุด

บ้านสถานที่ที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิง
        บ้าน คือ สถานที่ที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิง โดยเหยื่อการฆาตกรรมส่วนใหญ่ทั่วโลกถูกสังหารโดยคู่รัก/คู่ชีวิต หรือคนในครอบครัว 
        จากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการฆาตกรรมทั่วโลก ของ UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime (สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ) เปิดเผยว่า

... ในปี 2017 มีผู้หญิงจำนวน 87,000 คน ถูกฆ่าตายโดยเจตนา มากกว่าครึ่งหนึ่ง 
(58 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 50,000 ราย) ถูกฆ่าตายโดยคู่รัก/คู่ชีวิตหรือสมาชิกในครอบครัว 
ซึ่งหมายความว่า ผู้หญิง 137 คนทั่วโลกถูกฆ่าตายโดยคนในครอบครัวของตัวเองทุกวัน 
... ผู้หญิงมากกว่าหนึ่งในสาม (ประมาณ30,000ราย) ถูกฆ่าตายโดยเจตนาด้วยน้ำมือของ ถูกแฟน/คู่รัก/คู่ชีวิต/คู่สมรส หรืออดีตคู่ชีวิต ที่พวกเขาไว้วางใจ
  จากการสำรวจอัตราการตกเป็นเหยื่อการฆาตกรรมโดยชีวิตหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดพบว่าอัตราทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 1.3 รายต่อประชากรหญิง 100,000 ราย  ในแง่ของการกระจายทางภูมิศาสตร์แอฟริกาและอเมริกาเป็นภูมิภาคที่ผู้หญิงมีความเสี่ยงมากที่สุดจากการถูกฆ่าตายโดยคู่ชีวิต คนที่ใกล้ชิดหรือสมาชิกในครอบครัว
      ในแอฟริกาอัตราดังกล่าวอยู่ที่ 3.1 เหยื่อต่อประชากร 100,000 คนในขณะที่อัตราในอเมริกาคือ 1.6 เหยื่อในโอเชียเนีย 1.3 และเอเชีย 0.9 อัตราที่ต่ำที่สุดพบในยุโรปโดยมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 0.7 คนต่อประชากรหญิง 100,000 คน
     ซึ่งรายงานการวิจัยใหม่นี้ได้ เผยแพร่ในวันสตรีสากล (25 พ.ย 2018) เพื่อการขจัดความรุนแรงต่อสตรี โดยได้ทำการตรวจสอบข้อมูลการฆาตกรรมที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อวิเคราะห์การฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ โดยให้ความสำคัญกับคู่รัก/คู่ชีวิต คนที่ใกล้ชิด และการฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว สถานภาพและบทบาทของสตรีในสังคม ในขณะที่ตามตัวเลขสถิตินั้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการฆาตกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ชายซึ่งแม้ว่าเพศชายถูกฆาตกรรมมากกว่าเพศหญิงแต่ก็ไม่ได้ถูกฆาตกรรมจากคนใกล้ชิดหรือคู่รักคู่ชีวิตหรือคนในครอบครัว เหมือนกับที่ผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงต้องตกเป็นเหยื่อจากคนที่ไว้ใจ เนื่องจากความไม่เท่าเทียมทางเพศ การเลือกปฏิบัติและทัศนคติที่ไม่ดี เพศหญิงยังมีแนวโน้มที่จะถูกสังหารโดยคู่ชีวิตและคนในครอบครัว/คนที่ไว้ใจ/ที่ใกล้ชิดที่สุด
สามารถอ่านรายงานการวิจัยฉบับเต็มได้ที่ 
ข้อมูลจาก https://www.unodc.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ชีวิตใหม่

  ชีวิตใหม่ Based on true story by บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เรื่อง : ผู้หญิงในบ้านพักฉุกเฉิน , ผู้เขียน : จิตรา นวลละออง...