วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

...ส่งสุขปีใหม่ 2563...สุขใจผู้ให้ เติมกำลังใจผู้รับ...

...ส่งสุขปีใหม่ 2563...สุขใจผู้ให้ เติมกำลังใจผู้รับ...

ในวาระโอกาสพิเศษ ต้อนรับปีใหม่ 2563 ที่ใกล้จะเวียนมาถึงนี้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน ร่วมเป็นผู้ให้ ส่งต่อความสุข ใน เทศกาลปีใหม่ 2563 ผู้ด้อยโอกาส ใน บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ...ส่งสุขปีใหม่ 2563...สุขใจผู้ให้ เติมกำลังใจผู้รับ...
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ โทร.0 2 9292 308 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ สามารถ ส่งข้อความทางอินบ็อกซ์ เฟซบุ๊กสมาคมฯได้ทุกวันเวลาค่ะ
*กรณีบริจาคเงิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นองค์กรการกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคเงินให้สมาคมฯ สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามกฎหมายกำหนดได้ #บริจาค #เลี้ยงอาหาร #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ชีวิตใหม่

  ชีวิตใหม่ Based on true story by บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เรื่อง : ผู้หญิงในบ้านพักฉุกเฉิน , ผู้เขียน : จิตรา นวลละออง...